Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Katso tapahtumakalenterista aikataulut ja ilmoittaudu. Voit myös kysyä itsellesi tai ryhmällesi sopivaa ajankohtaa.

Kuntouttava sosiaalipedagoginen hevostoiminta (SPHT)

Hevosavusteisuus helpottaa myönteisen identiteetin vahvistumista ja omakohtaiset onnistumisen kokemukset toiminnassa ovat vahva tuki myönteiselle itsetunnolle ja uudelle minälle. Tällä on suuri merkitys mm. elämänhallinnan uudelleen löytymisessä ja parantumisessa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä. Näillä elementeillä luodaan pohja paremmalle tulevaisuudelle, jossa ihminen ottaa itse vastuuta omasta elämästään ja hyvinvoinnistaan löydettyään työkaluja ongelmien ratkaisuun.

Hevosavusteisen kuntoutumisen tavoitteena voi psykososiaalisen kuntoutumisen lisäksi olla tunnetaitojen ja keskittymiskyvyn paraneminen, oppimisvaikeudet tai motoristen taitojen kehittyminen. Myös epäonnistumisen kokemukset kuuluvat elämään. Tallillamme on turvallista kokea välillä myös pettymyksiä ja harjoitella niistä selviytymistä.

Hevosavusteinen kuntoutus on prosessi, jossa käytetään apuna tehtäväänsä soveltuvia hevosia ja poneja. Ratsastustaito tai aikaisempi hevoskokemus ei ole tarpeen. Harjoitukset ja tehtävät suoritetaan talliympäristössä hevosen kanssa joko käsitellen hevosta maasta, ajaen tai ratsain. Ratsastaminen ei ole itse tarkoitus eikä siihen edes välttämättä pyritä. Toiminnassa edetään kuntoutujan ehdoilla.

SPHT:ssa korostuu ammattitaitoinen ohjaus, turvallinen toimintaympäristö sekä luottamuksellinen suhde ohjaajan, lapsen/nuoren/asiakkaan ja hevosen välillä. Toiminta suunnitellaan tukemaan asiakkaan tunnetta omasta selviytymisestä, niin että asiakas saa vahvistusta omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa.

"Elämä kantaa" — "Minä pärjään" — "Minä pystyin ja uskalsin" — "Minä olen minä, arvokas sellainen!"

Hevosavusteinen sururyhmä lapsensa menettäneille perheille

Liperissä pilotoidaan uudenlainen hevosavusteinen sururyhmä lapsensa menettäneille perheille. Ryhmään etsitään parhaillaan osallistujia sekä vapaaehtoisia käsipareja moniammatillisen tiimin tueksi.

Hevostoiminta- ja luontopainotteinen sururyhmä enintään neljälle perheelle jotka ovat kokeneet lapsen menetyksen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana. Ryhmän toteutuksesta vastaa moniammatillinen tiimi terveydenhuollon ammattilaisia: psykoterapeutti Piia Nurhonen, yhteisöpedagogi/lähihoitaja mielenterveystyö Sanna Pulkkinen, sekä sosiaalipedagoginen hevostoimija, kuntohoitaja, mielenterveystyön ammattilainen sekä EASEL ohjaajaksi opiskeleva Helena Heiskanen. Vastaavaa ryhmää ei ole toteutettu aikaisemmin.

Tavoitteena on luoda malli, jota voi jatkossa tarjota laajemmalti. Mukaan haetaan kaikenlaisia perheitä, aina suurperheistä yksinhuoltajavanhempiin. Ryhmässä on kaksi intensiivijaksoa, joiden välillä on videovälitteistä etätyöskentelyä. Videovälitteinen työskentely mahdollistaa sen, että osallistujat voivat olla eri puolilla Suomea.

Ryhmä tarjoaa perheille mahdollisuuden kohdata surua yhdessä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö lapsia ja vanhempia huomioitaisi ryhmässä myös erikseen. Liian usein meidän yhteiskunnassa lapset ja vanhemmat eriytetään surun tai minkä tahansa vaikean tunteen tai kokemuksen työstämisessä omiin ryhmiinsä tai lokeroihinsa. Parhaimmillaan juuri se oma perhe on valtava voimavara vaikeidenkin kokemusten äärellä.

Hyvä tietää

Kuntouttavasta hevostoiminnasta hyötyvät kaiken ikäiset henkilöt (lapset, nuoret, aikuiset ja seniorit). Asiakkaat voivat olla joko itse maksavia tai tulla maksusitoumuksella yksin, kaksi tai pienenä ryhmänä. Maksusitoumusasiakkaille laaditaan yhdessä yhteistyötahojen kansa moni ammatillisesti yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.

Mitä tahansa hevosta ei voi käyttää kuntouttavassa, suunnitelmallisessa, tavoitteellisessa ja ennaltaehkäisevässä työssä ihmisten kanssa. Hevonen on koulutettava tehtäväänsä, jotta se tietää miten käyttäytyä. Näin hevosen kanssa on turvallista toimia kokemattomankin ihmisen ja lisäksi varmistetaan hevosen jaksaminen työssään. Jos hevonen ei tiedä, mitä siltä vaaditaan, se turhautuu ja alkaa voida huonosti.