Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

KUNTOUTTAVA SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA (SPHT)

Hevosavusteisuus helpottaa myönteisen identiteetin vahvistumista ja omakohtaiset onnistumisen kokemukset toiminnassa ovat vahva tuki myönteiselle itsetunnolle ja uudelle minälle. Tällä on suuri merkitys mm. elämänhallinnan uudelleen löytymisessä ja parantumisessa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä. Näillä elementeillä luodaan pohja paremmalle tulevaisuudelle, jossa ihminen ottaa itse vastuuta omasta elämästään ja hyvinvoinnistaan löydettyään työkaluja ongelmien ratkaisuun.

Hevosavusteisen kuntoutumisen tavoitteena voi psykososiaalisen kuntoutumisen lisäksi olla tunnetaitojen ja keskittymiskyvyn paraneminen, oppimisvaikeudet tai motoristen taitojen kehittyminen. Myös epäonnistumisen kokemukset kuuluvat elämään. Tallillamme on turvallista kokea välillä myös pettymyksiä ja harjoitella niistä selviytymistä.

Hevosavusteinen kuntoutus on prosessi, jossa käytetään apuna tehtäväänsä soveltuvia hevosia ja poneja. Ratsastustaito tai aikaisempi hevoskokemus ei ole tarpeen. Harjoitukset ja tehtävät suoritetaan talliympäristössä hevosen kanssa joko käsitellen hevosta maasta, ajaen tai ratsain. Ratsastaminen ei ole itse tarkoitus eikä siihen edes välttämättä pyritä. Toiminnassa edetään kuntoutujan ehdoilla.

SPHT:ssa korostuu ammattitaitoinen ohjaus, turvallinen toimintaympäristö sekä luottamuksellinen suhde ohjaajan, lapsen/nuoren/asiakkaan ja hevosen välillä. Toiminta suunnitellaan tukemaan asiakkaan tunnetta omasta selviytymisestä, niin että asiakas saa vahvistusta omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa toteutetaan yksilö- ja parikäynteinä tai ryhmämuotoisena toimintana. Asiakas voi hakeutua toimintaan ottamalla suoraan yhteyttä Helenaan puh. 050 520 3909 tai kunnan sosiaalitoimiston kautta.

”Elämä kantaa” — ”Minä pärjään” — ”Minä pystyin ja uskalsin” — ”Minä olen minä, arvokas sellainen!”

HYVÄ TIETÄÄ

Kuntouttavasta hevostoiminnasta hyötyvät kaiken ikäiset henkilöt (lapset, nuoret, aikuiset ja seniorit). Asiakkaat voivat olla joko itse maksavia tai tulla maksusitoumuksella yksin, kaksi tai pienenä ryhmänä. Maksusitoumusasiakkaille laaditaan yhdessä yhteistyötahojen kansa moni ammatillisesti yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.

Mitä tahansa hevosta ei voi käyttää kuntouttavassa, suunnitelmallisessa, tavoitteellisessa ja ennaltaehkäisevässä työssä ihmisten kanssa. Hevonen on koulutettava tehtäväänsä, jotta se tietää miten käyttäytyä. Näin hevosen kanssa on turvallista toimia kokemattomankin ihmisen ja lisäksi varmistetaan hevosen jaksaminen työssään. Jos hevonen ei tiedä, mitä siltä vaaditaan, se turhautuu ja alkaa voida huonosti.